Bleka tänderna på klinik

Om du har bestämt dig att bleka tänderna på klinik finns det ett par olika sätt att göra det på. Det går att välja mellan laserblekning, plasmablekning och blekning med skenor. Dessa tre metoder är de på marknaden som ger de bästa resultaten. För de flesta människor bidrar inte bara blekningen med ett vitare leende utan ger även en bättre självkänsla. Priserna brukar variera mellan 2000 till 5000 kronor och resultatet brukar hålla i ett par år.

Plasmaljusblekning använder plasmaljus för att aktivera gelen till att bleka tänderna. Under denna metod behövs inte tandkött, läppar m.m. täckas för att undvika skadliga bieffekter. Det ska under behandlingen inte uppkomma några ilningar eller efter. Blekningen innebär att man använder sig av noggrant utvalda preparat tillsammans med ljusstyrka.

Vid laserbehandling använder man laser för att aktivera gelen till att bleka tänderna. Metoden är ofarlig men det förekommer att man känner ilningar i tänderna upp till några dagar efter blekningen. Under behandlingen täcks tandkött och andra delar över och både tandläkaren och patient får skyddsglasögon mot ljuset från lasern.

Bleka tänderna med skena tar betydligt längre tid att genomföra än de ovan nämnda behandlingarna. Själva blekningen sker hemma men skenor går att få gjutna hos tandläkare på klinik.

Gel- och ljusbehandling

De flesta kliniker använder sig av en kombinerad gel- och ljusbehandling då tänderna bleks med både gel och ljus. Resultatet brukar emellertid inte skilja sig speciellt mycket från en hemmablekning. Klinikerna använder sig av olika sorters gel och ljus som kan ge lite olika resultat. Vissa kliniker använder väteperoxid medan andra använder hydrogenperoxid. Det finns även kliniker som använder sig av en mix av väteperoxid och karbamidoxid. När det gäller ljuset så används UV-ljus, laserljus, plasma ljus och lågenergilampa med blått ljus. Behandlingen kostar någonstans mellan 3000 och 5000 kronor och resultatet varar i några år.