Risker med tandblekning

Om du har intakta tänder och tandkött får man sällan några biverkningar efter en tandblekning hemma. Tandblekningsmetoderna för hemmabruk har blivit mycket skonsamma med åren och gör inte att emaljen skadas eller nöts ner, men det finns trots allt vissa risker med tandblekning, eller snarare bieffekter, under vissa situationer.

Svidande tandkött

Svidande tandkött är inte speciellt vanligt, men om ditt tandkött är känsligt och brukar blöda när du borstar dina tänder kan det svida när man applicerar blekgelen. Om du lider av blödande tandkött bör du alltså komma tillrätta med problemet innan du bleker tänderna. De som har normalt tandkött upplever sällan någon sveda i tandköttet och i de fall man gör det är den minimal.

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna när man äter och dricker är inte speciellt ovanligt. Det finns många olika bakomliggande orsaker till att folk drabbas ilningar i tänderna, det kan till exempel handla om små sprickor i tänderna och blottade tandrötter för att tandköttet vid roten skadats. Om du inte har känt av några ilningar när du äter och dricker är risken mycket liten att du skulle drabbas av det när du bleker dina tänder.

Alla tänder blir inte lika vita

Om din tänder har samma nyans innan tandblekningen kommer de med all sannolikhet vara lika vita efter din tandblekning. Även om någon tand är mer missfärgad än dina övriga tänder är chansen stor att denna tand blir lika vit som de andra. Om så inte är fallet kan du alltid köpa en tandblekningspenna och fortsätta att bleka tanden efter att du slutat att bleka resten dina tänder. Skulle tanden vara extremt missfärgad är det inte helt säkert att den blir fullt lika vitt, men å andra sidan anser blekatänder.se att det är bättre än att alla tänder är missfärgade och att en av dem är extremt missfärgad.